عنوان تاریخ
جزوه درس آمار و مدل سازی 6-2-1394 22:44:16
جزوه پیش تجربی 22-1-1394 13:20:21
چه میزان تست بزنیم؟!!! 20-11-1393 21:54:15
دفترچه آزمون دکتری ریاضی محض 93 17-11-1393 22:09:43
نرم افزار ریاضی Geogebra 17-11-1393 22:08:17
۹۶ نکته ی مهم در ارزشیابی 7-11-1393 16:01:44
مجموعه شکل های فیزیکی در محیط ورد word 30-10-1393 12:41:57
نرم افزار رسم در زیپرشن 24-10-1393 22:54:40
حسابان نوبت اول(فایل اصلی) 28-9-1393 09:48:39
جزوه طراحی سوال استاندارد 18-9-1393 15:15:46